บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำกัด :

บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพื่อรับผิด ชอบ ดูแลงานด้าน Logistics ของเนชั่นกรุ๊ปทั้งหมด และในปัจจุบัน ยังให้บริการ
ด้าน Logistics ให้กับลูกค้าภายนอกรวมกว่า 50 บริษัท บริการงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด จัดส่งสินค้าให้กับ ผู้ใช้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยมีผู้ปฏิบัติการ Logistics จำนวนกว่า 700 คน รถขนส่งทั่วประเทศ (รถปิกอัพ, รถตู้, รถหกล้อขนาดใหญ่, จำนวนกว่า 100 คัน และรถจักร ยานยนต์อีกว่า 400 คัน พร้อมที่จะให้บริการกับธุรกิจของคุณ


ติดต่อประสานงาน (Hotline) ตลอด 24 ชั่วโมง  
  02-338-3313 บริการขนส่งเอ็นเอ็มแอล  
  061-413-3690 บริการขนส่งเอ็นเอ็มแอล