หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

NML (บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำกัด) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อให้บริการลูกค้าในกลุ่ม เนชั่นกรุ๊ป และรองรับสายงานหลักในการจัดส่งหนังสือพิมพ์ ในเครื่อ ได้แก่ คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, เดอะเนชั่น, เดอะ วอลล์สตรีทเจอร์นอล และ โยมิยูริชิมบุน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งต้องการความรวดเร็วในการส่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น โยมิยูริชิมบุน ได้มีการวางแผนการผลิตให้หนังสือพิมพ์ ออกวางจำหน่ายพร้อมกับที่ญี่ปุ่น นั่นคือชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ โยมิยูริชิมบุน พร้อมไปกับคนญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว และสัจจะธรรมของหนังสือพิมพ์ หากล่าช้านอกจากจะไม่ทันข่าว ทันเหตุการณ์แล้ว หนังสือพิมพ์นั้น ๆ ก็จะกลายเป็นการอ่านประวัติศาสตร์ไปในทันที

ด้วยจุดแข็งนี้และการปรับเปลี่ยน ขยายเครือข่ายการขนส่งทั้งเพิ่มปริมาณรถทุกประเภท, เพิ่มสายส่ง และทีมงานทั้งหมด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน NML มีรถขนส่งรวมกว่า 100 คัน มอเตอร์ไซด์ กว่า 400 คัน และทีมงานปฎิบัติการที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากกว่า 700 คน ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด เพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าในกลุ่มอื่น ๆ ที่ NML พร้อมเข้าไปให้บริการลูกค้าในกลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องการการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนทั่วประทเศไทย และปัจจุบันมีลูกค้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ NML มากกว่า 50 ราย โดยเฉพาะการรุกธุรกิจขนส่งแบบ DTD (Door-To-Door) ในการเติมเต็มความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการความรวดเร็ว ประหยัด และชัดเจนในการขนส่ง เพราะการใช้บริการแบบ DTD ลูกค้าจะได้รับการประสานงานอย่างดีจากทีมลูกค้าสัมพันธ์และได้ POD (Proof Of Delivery) ในแต่ละวันไปต่อยอดธุรกิจของลุกค้าให้สามารถบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NML ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในการอบรมให้ความรู้แก่ทีมงานการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนรถขนส่งให้เหมาะสมกับสภาพของสินค้า สภาพการขนส่ง สถานการณ์ของพลังงานในอนาคตซึ่งในปัจจุบันกว่า 80 เปอร์เซ็น ของรถขนส่งทั้งหมดใช้ NGV เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ NML ได้ลงทุนเป็นเงินจำนวนมากเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในทั้งในส่วนให้บริการลูกค้าสมาชิก การบริการจัดส่ง และการติดตามการจัดส่ง (e-Tracking) รวมถึงลูกค้ากลุ่มพิเศษสามารบันทึกข้อมูลสินค้าได้โดยตรงและการตรวจสอบสถานะการขนส่งได้โดยตรง นอกจากนี้ NML ยังเพิ่มมาตรฐานการบริการและนวัตรกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าทุกรายของ NML

พันธกิจ

พันธกิจของ NML จะมุ่งเน้นการให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และทำงานด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

นโยบาย

1. พัฒนาระบบการทำงาน เพื่อลดต้นทุนของผู้ใช้บริการ และได้งานโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาด้านการจัดการและระบบข้อมูลที่รวดเร็ว,ทันสมัย,มีคุณภาพ และสะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้า
3. พัฒนาและมีความพร้อมในด้านบุคลากร,รถขนส่ง,เครื่องมือต่าง ๆ,ตลอดจนระบบ IT และการจัดการ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ติดต่อประสานงาน (Hotline) ตลอด 24 ชั่วโมง  
  02-105-4728 ถึง 29 บริการขนส่งเอ็นเอ็มแอล  
  02-105-4728 ถึง 29 บริการขนส่งเอ็นเอ็มแอล