หน้าหลัก > ธุรกิจและบริการ > งานบริการขนส่งสินค้า

   งานบริการขนส่งสินค้า

ด้วยจำนวนรถขนส่งมากกว่า 100 คัน ทำงานตลอด 24 ชม. NML สามารถจัดรถตามประเภทที่ลูกค้าต้องการรับสินค้าที่โรงงาน จัดส่งไปยังลูกค้าปลายทางหรือนำไปเก็บที่คลังสินค้า ด้วยระบบการทำงานขนส่ง NML ที่ทันสมัยและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถวางใจในคุณภาพงานขนส่งที่มาตรฐาน และต้นทุนต่ำประเภทงานบริการด้านขนส่งของ NML
• การนำสินค้าเข้ารวมที่ DC ก่อน กระจายจาก DC ของ NML ไปยังปลายทาง
• การนำรถไปประจำที่โรงงานหรือคลังสินค้าของลูกค้า
• การขนส่งแบบเหมาเป็นรายเที่ยว (Point-To-Point)
• การขนส่งแบบขนส่งด่วน (Express) เป็นการจัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้านลูกค้า (Door-To-Door)
• การกระจายสินค้าแบบ Cross Docking เหมาะสำหรับออเดอร์ย่อยหรือปริมาณงานน้อยไม่สามารถจัดส่งสินค้าโดยตรงจากคลังสินค้าของลูกค้า NML จะนำสินค้าเข้ามารวมที่ DC ถนนบางนา-ตราด กม.29 ก่อน ก่อนกระจายจาก DC จัดส่งไปปลายทาง เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าออเดอร์ย่อย โดยมีต้นทุนที่ต่ำ
• การขนส่งสินค้าขากลับ (Reverse Logistics)

ปัจจุบัน NML ได้นำระบบวางแผน และติดตามงานจัดส่งสินค้าผ่านดาวเทียม หรือ LTS (Logistics Tracking System) มาช่วยในการทำงาน ทำให้สามารถ Monitor ตำแหน่ง,ความเร็วของรถ,สถานการณ์ใช้เชื้อเพลิงของรถ,ตลอดจนพฤติกรรมของคนขับรถ เช่น การจอดรถ,การวิ่งออกนอกเส้นทาง,การใช้ความเร็วที่ผิดปกติ ฯลฯ ทำให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลูกค้าของ

NML ยังสามารถตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าแบบ Real Time จากระบบ LTS ผ่านอินเตอร์เน็ท ซึ่งจะสะดวกสบาย และลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าได้จัดส่งไปถึงปลายทางอย่างถูกต้องและทันเวลา


ติดต่อประสานงาน (Hotline) ตลอด 24 ชั่วโมง  
  02-338-3313 บริการขนส่งเอ็นเอ็มแอล  
  061-413-3690 บริการขนส่งเอ็นเอ็มแอล