หน้าหลัก > ธุรกิจและบริการ >งานบริการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์

   งานบริการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์

รักษาและเพิ่มฐานสมาชิกผู้อ่าน และเพิ่มยอดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของท่านด้วยบริการของ NML ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานจัดส่งสมาชิก, พนักงานจัดส่งและวางร้านสิ่งพิมพ์สู่ตัวแทนจำหน่ายและร้านหนังสือ ที่มีประสบการณ์กว่า 500 คน จัดส่งสิ่งพิมพ์ของท่านถึงมือผู้รับทั่วประเทศ โดย NML จะทำหน้าที่คัดแยก,มัด และจัดส่งผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์ของท่านอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่ท่านต้องการ

ปัจจุบัน NML ใช้ระบบ GIS (Geographic Information System) ในการทำงานเรื่องงานจัดส่งสมาชิก, จัดส่งร้านหนังสือและเอเยนต์ โดยใช้ระบบ GIS เพื่อบันทึกตำแหน่ง, สถานที่จัดส่งหนังสือทุกเล่มของสมาชิกทุกราย, และตำแหน่งของจุดส่งหนังสือทั้งหมด โดยระบบ GIS สามารถช่วยบริหารเส้นทางการจัดส่ง, ช่วยวิเคราะห์การจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ติดต่อประสานงาน (Hotline) ตลอด 24 ชั่วโมง  
  02-338-3313 บริการขนส่งเอ็นเอ็มแอล  
  061-413-3690 บริการขนส่งเอ็นเอ็มแอล