หน้าหลัก > ธุรกิจและบริการ > งานบริการเสริมต่างๆ

   งานบริการเสริมต่างๆ

บริการด้านบรรจุภัณฑ์

• Packing and Bundling
• Labeling and Taging

บริการด้านไปรษณีย์ภัณฑ์ (Mail Service)

• Handle Stock
• Process Labeling Tagging
• Process Packing
• Process Sorting By Post Code
• Deliver To Post Office
• Delivery By NML Messengers

บริการเรียกเก็บและชำระค่าบริการ

บริการ PICK UP AND RETURN ON DEMAND

บริการส่งเอกสารด่วน

บริการท่านด้วยทีมพนักงานจัดส่งที่มีประสบการณ์กว่า 50 คน
• บริการเป็นรายเดือน ราคาเริ่มต้นที่ 13,000 บาท/คน/เดือน บริการจัดพนักงานส่งเอกสารประจำที่สำนักงานของท่าน โดย
• อัตราค่าบริการนี้ได้รวมเงินเดือน, ค่าน้ำมัน, ค่าบำรุงรักษา, ประกันสังคม ฯลฯ ที่พนักงานรับ-ส่งเอกสารมีสิทธิได้รับแล้ว
• กรณีพนักงานไม่มาปฏิบัติงาน NML จะจัดส่งพนักงานที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาปฏิบัติหน้าที่แทนให้
• NML รับผิดชอบต่อความเสียหายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเที่ยวการทำงาน

บริการเมื่อท่านเรียกใช้เป็นครั้ง ๆ

• งานเหมา 1 วัน (ในเขตกรุงเทพฯ) ราคา 700 บาท/คน
• งานเหมา 1 วัน (ในเขตปริมณฑลฯ) ราคา 800 บาท/คน
• งานเหมาครึ่งวัน (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ราคา 450 บาท/คน
• งานด่วน,จัดส่งตามจุด (ดูรายละเอียด) ราคาเริ่มต้นที่ 100 บาท/จุด

บริการแจกโบรชัวร์,ใบปลิว (Mail Direct)

ด้วยทีมแจก (Hand Out) มากกว่า 100 คนที่มีประสบการณ์ NML สามารถจัดส่งสื่อการตลาดทางตรง เช่น โบรชัวร์, ใบปลิว, สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ของท่าน ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ท่านสามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ ๆ ด้วยการเจาะตลาดทางตรง, แบบส่วนตัว ด้วยวิธีการง่าย ๆ ด้วยราคาที่คุ้มค่า


ติดต่อประสานงาน (Hotline) ตลอด 24 ชั่วโมง  
  02-338-3313 บริการขนส่งเอ็นเอ็มแอล  
  061-413-3690 บริการขนส่งเอ็นเอ็มแอล